Personlig Veiledning

Ønsker du personlig veiledning?
Jeg bistår deg gjerne, med bakgrunn i egne traumer, frykt, begrensende tanker og følelser. På veien ut har jeg med bistand av Coach, selvutviklings kurs, veiledere og mentor fått masse innsikt, verktøy og lærdom, som jeg nå er klar for å bruke til å bistå de som ønsker.
I 2018 tok jeg veileder sertifisering i Nøkkelen til Lyset gjennom ATG Academy. Fokuset er å finne egenkjærligheten på 3 nivåer, det fysiske nivået, energi nivået og sjele nivået. Dette kurset er en stor del av min reise og en sterk pådriver til at jeg er akkurat her jeg er i dag. For vi må starte med oss selv for å kunne bidra til andre. Vi mennesker trenger å være mer bevisste på det vi gjør. Gjøre valg i egenkjærlighet. Det løfter opplevelsen av livet forbi kontroll og begrensinger. Vi kan sette hverandre fri og elske ubetinget.

Min intensjon er å bistå mennesker til å finne sin indre kraft og styrke. Ved å ta valg fra hjertet, tar vi eieransvar over eget liv og får evnen til å finne vår egen sannhet og sette oss selv fri. Når vi setter oss selv fri, setter vi andre fri.