Personlig Veiledning

Jeg har interessert meg for mennesker så lenge jeg kan huske. Som sensitiv har jeg alltid følt dypere og kjent andres energier og energier i andre dimensjoner. Jeg opplevde veldig ofte at den energien jeg leste og hva mennesker sa, var to forskjellige ting. Det gjorde at jeg ble utrygg på mennesker for det samsvarte ikke med slik jeg opplevde det. Jeg ble utrygg i meg selv som gjorde at jeg påtok meg ansvar for alt jeg kjente på.

Jeg har drevet med utvikling lenge, jeg begynte hos psykolog da jeg var 18 år. Men det var først som 28 åring jeg tok et valg som skremte meg fordi jeg visste at dette var den ærlige veien å gå. Da startet ting å endre seg og jeg fikk med sjele nivået mitt.

Lærte å skille energi, slik at jeg kunne bli kjent med min egen kraft.

Det var når jeg begynte å lytte til hjertet mitt å ta valg basert på kjærlighet til meg selv at jeg startet en dyp healing prosessen. Healing fra traumer og overgrep. Aksept for hva som hadde vært, for så å skape det livet jeg drømte om. Nemlig det å kunne bistå andre. Jeg opplevde en oppvåkning av hvem og hva jeg var, og en dyp indre og ytre transformasjon.

Jeg husker at jeg tenkte ofte når jeg bistod hund og eier eller i andre situasjoner at hva er det som gjør at mennesker handler slik de gjør. Hvor kommer handlingene fra. Hva er det som gjør at man ønsker en ting med handler i konflikt med det man ønsker. Det skjer ikke endringer i relasjon til hund eller generelt i livet så lenge ikke mennesket begynner å handle annerledes. Dette var noe som interesserte meg dypt og fortsatt gjør. Dette er noe av det jeg har dykket dypere inn i, i meg selv og i forståelsen av andre. Mønster vi handler ut ifra som vi er ubevisst. Mønster vi har dannet på et tidlig punkt i livet. Enten om det er adopterte mønster eller overlevelses strategier.

Det er mønstrene vi kjører ubevisst som hindrer oss fra å stå i vår egen kraft og skape det man ønsker.

Derfor er det å bryte ut av disse for å danne nye og bærekraftig mønster som støtter den vi er og omgivelsene av viktighet og et ledd i å bygge kjærlighet til seg selv.

Når vi kommer i kontakt med hjertet, vår portal til sjelen, så får vi tilgang på det vi trenger og kan skape det livet vi har drømt om, steg for steg. Den kraften og visdommen sjelen bærer er så dyp, dypere enn intellektet klarer å forstå. Men når vi forløser energi og slipper sjelen til, så kjenner vi kraften. Slik bygger vi tillit til alt vi er og ressursene sjelen bærer med seg inn i dette liv.

I 2018 tok jeg et 8 mnd kurs hvor Vibecke Garnaas var mentor, veileder og coach som ga meg dypere trygghet på egne veileder ressurser og siden da har jeg tatt imot klienter for spirituell veileding.

Jeg har siden 2012 gått til spirituell coach og selvutviklings kurs og er lidenskapelig opptatt av å være i utvikling selv slik at jeg kan være en god veileder for mine klienter.

Hjertet mitt brenner litt ekstra for unge sensitive mennesker som jeg opplever så alt for ofte blir misforstått. Det å være sensitiv er en superkraft!!! Men ofte i møte med denne verden så lærer de å miste seg selv gjennom sterk beskyttelse eller gjennom å prøve å forme seg, fordi det offentlige ikke forstår at dette er kraftfulle ressurser som bør hedres og løftes frem. Ikke legges lokk på.

Sensitivitet er en gave til hvert enkelt individ og til helheten.