Personlig Veiledning

Jeg har alltid vært opptatt av mennesket og hva som gjør at vi velger å handle slik vi gjør.

Når jeg startet med å bistå mennesker og deres hunder var alltid fokuset å se et større bilde og gå dypere i hva som skjer i menneske når utfordringer oppstår. Gjennom min personlige reise har jeg møtt mange forskjellige type behandlere, terapeuter, veiledere og coacher og alltid erfart at en del av meg observerte hvordan disse jobbet. Så mens jeg jobbet med det som trengte å jobbes med i meg selv, var det også en del av meg som lærte og observerte helheten.

Det var først når jeg startet hos spirituell coach i 2012 at jeg kjente at nå var jeg på rett vei, dette var dybden jeg hadde savnet og som ga alt mening. Dybden fordi ved å søke innover i seg selv får vi det vi trenger gjennom hjertet. Ved å holde fokus på egenkjærlighet og ta valg basert på vekst og utvikling, bygger vi tillit til sjelen og dens ressurser. Å ved å møte utfordringer, gå gjennom frykten så økes frekvensen. Vi får høyere bevissthet og tilgang på ressurser.

I 2015 begynte jeg på kurset Nøkkelen til Lyset, selvutvikling i gruppe med bistand fra spirituell coach og visdom fra universet. I 2018 tok jeg kurs for veiledere i Nøkkelen til Lyset, med fokus på egenkjærlighet på tre nivåer gjennom Atg Academy ved Vibecke Garnaas. Fysisk, energi og sjel. Dette ga meg tilgang på nye ressurser og verktøy i å veilede andre. Frem til mai 2020 har jeg selv gått i selvutviklings gruppe med fokus på sjelens utvikling. Å være i bevegelse og stadig utvikle og vokse som sjel og menneske i samspill, er en del av denne reisen.

Denne indre reisen har gitt meg styrke, kraft, innsikt og fylt meg med lærdom og erfaring som jeg bruker i arbeidet mitt som personlig spirituell veileder.

Mitt fokus er å veilede i kjærlighet, dele av egen reise som en inspirasjon, med en dyp viten om at vi alle vet selv i våre hjerter og sjel hvilken retning vi skal bevege oss i. Et intellekt trenger å se muligheter og se mot andre når inspirasjonen er fraværende og kontakten med sjelen er blokkert, og energi flyten i kroppen er stagnert.

Jeg vet av hele mitt hjerte, når vi lever fra hjertet er vi med på å løfte oss selv og omgivelsene. Ønsker vi endringer på jorden må vi starte med oss selv.

Min intensjon er å bistå mennesker til å finne sin indre kraft og styrke. Ved å ta valg fra hjertet, tar vi eieransvar over eget liv og får evnen til å finne vår egen sannhet og sette oss selv fri. Når vi setter oss selv fri, setter vi andre fri.