Spirituell veiledning

Jeg har fra jeg var bitte liten hatt kontakt med energier fra andre dimensjoner, og jeg har så lenge jeg kan huske vært så enormt nysgjerrig på mennesker og hva som gjør at vi handler slik vi gjør.

Jeg lærte i tidlig alder at hva folk sier og hva de gjør ofte ikke samsvarer, noe som skaper utrygghet for et barn. For som barn er vi naturlig åpne og leser energi, vi lærer å undertrykke den delen av oss når omgivelsene ikke rommer den forståelsen.

Mine egne opplevelser og traumer har vært min drivkraft til å lære dypere om nettopp dette, først gjennom egne erfaringer, hvor healing og en større forståelse av vårt ubevisste sinn, adopterte mønster og overlevelses strategier har vært en viktig del for å forløse energi som setter seg i kroppen når vi undertrykker våre egne følelser. Følelsene våre er ment for å være en informasjons kilde og hele tiden i bevegelse, når vi møter oss selv i ærlighet og kjærlighet, da strømmer energien igjennom og vi kan slippe til vår egen sjele kraft.

Når vi har opplevelser som overvelder systemet vårt og vi blir ute av stand til å integrere hva vi erfarer, setter det seg som et traume i kropp og sinn. Frykten tar over og vi separerer oss fra vår egen kraft og visdom, når nervesystemet trigges ‘tilbake’ til følelsen av hendelsen. For hendelsen eller hendelsene er over, det er følelsen som sitter igjen som trenger å forløses slik at man kan forene kropp og sjel.

Jeg har masse erfaring gjennom egen innsats, og gått flere kurs for å styrke sjele ressursene slik at jeg kan veilede andre basert på menneskelige erfaringer og i samspill med mine veiledere i andre dimensjoner.

Sjelens ressurser er enormt viktig slik jeg erfarer det, for det er når vi omfavner vår egen sjel at vi får tilgang og innsikter i lærdommer og en større mening med vår reise her på Moder jord. Vi er alle en del av den ubetingete kjærligheten og vi bærer ressursene vi trenger for å slippe kraften til og leve ut våre ønsker og drømmer.

Jeg har siden 2018 tatt imot klienter til spirituell veiledning.

.