Hund

Jeg fikk min første hund i 2002 etter mange år som hesteeier. Heldigvis ble det mer utfordrende enn jeg hadde forestilt meg. Det gjorde at jeg startet veien med å legge ned mye tid og innsats for å lære og utvikle meg. All tiden jeg la ned i å trene hund utviklet seg fort til et ønske om å veilede andre. Ved bruk av egen erfaring begynte jeg som instruktør assistent i en hundeklubb. Samtidig som egen trening trappet opp. Det har alltid vært viktig for meg å utvikle meg personlig og utvikle meg profesjonelt, for meg henger det sammen og skaper balanse.
Jeg konkurrerte  i lydighet, trente rundering og spor. Men hverdags lydighet eller balansen i hverdagen har alltid ligget hjertet mitt nærmest og det var på det feltet, jeg selv hadde størst utfordringer. Min opplevelse var at de som kom på kurs også hadde utfordringer med dette. 
Jeg startet å stille spørsmål i meg selv hvorfor det var sånn? Hva er det som gjør at vi har lett for å belønne en hund og lære den «øvelser» men å lære hunden å oppnå balanse i seg selv ofte uteblir? Hva er det vi ikke ser?  Jeg begynte å rette mer fokus mot menneskene for jeg forstod at det ligger her. Jeg hadde flere hunder i denne tiden og rakk å møte mange individer. Det lærte meg at alle individer er helt unike samtidig så mye likt. For det handler om hvordan de blir møtt, hvilken energi vi som mennesker møter de med. For hunder leser energi. Den energien vi kringkaster som viser seg gjennom kroppsspråk og handlinger, er det de responderer på. Det er så lett men samtidig så utfordrende. Det er først når jeg startet en dypere reise i meg selv jeg virkelig begynte å oppleve og forstå hundenes respons på oss. Jeg startet med å åpne opp for samspillet og den ubetingete kjærligheten. Det viste meg at hundene speilet energien. De responderte på min energi. På godt og vondt. Men for en gave og lærdom. Hundene  har vært mine læremestere og bistått meg i min personlige utvikling, så vell som en veileder for andre. Alle de menneskene og hundene jeg har vært så heldig å møtt, har lært meg enormt mye.
I 2010 etter 5 år som instruktør assistent på valpe, grunnkurs og videregående lydighet tok jeg instruktør kurs trinn 1 gjennom NKK.
Jeg etablerte etterhvert en fascinasjon for tester som tester hundens mentale egenskaper. Ved å teste egne hunder med tester som karakter test MH, funksjons analyse og MT. Ga det meg en dypere innsikt i hvordan de blir formet av oss mennesker i stor grad. Jeg har trent for mange dyktige hundemennesker og alle har lært meg så mye, som jeg er dypt takknemlig for. Vi besitter et stort ansvar ved å eie en hund, vår oppgave er å bygge trygghet. Lære de hva som forventes, respektere, vise tillit og elske de. Møte behovene de har, sånn at de kan få beholde sin naturlige balanse.
I 2016 sluttet jeg i hundklubben og startet jeg eget firma. I 2017 fikk det nytt navn Hund og Harmoni. Jeg har vært så heldig å bistått mange mennesker og deres hunder både ved å holde kurs og gjennom privat konsultasjoner. Våren 2019 fullførte jeg kurs hos Cesar Millan i fordypning i hundepsykologi og energi.

Min intensjon er å bistå hundeeiere med å lede fra hjertet. Når vi lever i tråd med våre hjerter, løfter vi omgivelsene.

Jeg holder kurs og tar privat konsultasjoner.