Hund

I 2003 kjøpte jeg min første hund etter mange år som hesteeier. Jeg var på et sted i livet hvor det var på tide å gi slipp på hesten og alt det innebar, og hjertet mitt førte meg til hund. Overgangen fra hest til hund føltes naturlig samtidig som det avslørte nye utfordringer. Det å ha et dyr så nært til all tid var en ny opplevelse, som ga meg nye utfordringer å møte i meg selv og som lære prossess på denne reisen.

Jeg personlig gikk gjennom en mørk tid i mitt indre, men lidenskapen til hund, og samspill mellom hund og menneske løftet opplevelsen av denne reisen jeg var på.

Jeg dykket dypere inn i hundetrening og forskjellige hundesporter. Jeg konkurrerte i lydighet, lydigheten resonnerte i meg pga de små nyansene som skaper den store forskjellen. Men det var alltid balansen og energien som jeg virkelig brant for. Hvordan vi mennesker påvirker hundene våres og hvordan de speiler tilbake det vi sender ut. Ved å teste alle hundene mine gjennom forskjellige mental tester, ved forskjellige aldre fikk jeg et dypere innblikk i hvor stor grad vi påvirker og former, enten bevisst eller ubevisst. Som har blitt med som en grunnmur i det jeg underviser i.

I 2004-2005 startet jeg som instruktør assistent i Drøbak hundeklubb og i 2010 tok jeg instruktør kurs gjennom NKK i privat regi. Frem til 2016 jobbet jeg i Drøbak hundeklubb, da var tiden inne for å starte for meg selv og utvikle meg videre.

Første gang jeg erfarte at en hund formidlet til meg telepatisk, var på et hundekurs. Det kom meget overraskende på, det var en gave jeg trengte som vekte noe i meg på flere nivåer. Den sa «respekter meg, så respekterer jeg deg.»Jeg ble stående helt stille, i sjokk, men jeg forstod i mitt indre hva og hvorfor den formidlet akkurat dette.

En gave om hva samspill faktisk handler om, vi må være det og når vi er hele i handlingene våre, eie det vi formidler, slik at det vi ønsker og formidler samsvarer, da får vi tilbake fra hunden. Ved å være en trygg og kjærlighetsfull leder som bygger respekt, tillit og kjærlighet gjennom handlinger som formidler akkurat det.

For å kunne samspille å møtes på et dypere plan, trenger vi å dekke hundenes behov, sørge for at de er i balanse, gjennom fysisk mosjon, grensesetting og det å være bevisst med en klar intensjon hvordan vi gir kjærlighet, slik at vi møter hunden i hvordan det oppfattes og oppleves slik at vi bygger på deres natur.

For å være det hunden trenger er første steg å være bevisst egen energi, møte det som er i oss selv som hindrer energi flyt, praktisere det som gjør oss godt slik at vi kan være balanserte. På den måten vokser og utvikler vi oss som menneske og sjel i samspill til vår hund. Vår personlige læremester som er her for oss helt ubetinget og bærer en dypere oppgave gjennom sin sjel.

Fra mitt perspektiv finnes det ingen tilfeldigheter og vi får det vi trenger for å utvikle oss, når vi løfter oss inn i hva skal dette lære meg, åpner vi opp for å heale gamle sår. Sår som trigges helt til det blir møtt med kjærlighet og omsorg, og lærdommen er integrert.

Hver eneste hund jeg har hatt selv og møtt på min vei har gitt av seg selv gjennom verdifulle lærdommer. Alle individer er unike på sin måte.

Hvordan menneske erfarer dette er basert på perspektivet og hvordan man møter det som kommer ens vei. For hver gang vi vokser så utvides perspektivet/bevisstheten og vi får mulighet til å se ting med ‘nye’ øyne. Det er en del av naturen, Moder jord, alt er i vekst, alt er i endring. Hvordan vi omfavner dette bestemmer hvordan vi erfarer dette.

I 2019 reiste jeg til USA på kurs ved Dog Psychology senter hvor Cesar Millan holdt, viste og praktiserte sammen med oss/studenter med bistand fra flere instruktører et fantastisk kurs. Hans energi og samspill med dyrene er dypt inspirerende og har gitt masse gaver som jeg har tatt med meg og integrert i meg selv og i mitt virke.

Viktigheten av å alltid være bevisst hvilken sinnstilstand vi nærer i hunden. Det er opp til oss, det er vår oppgave å rettlede og bistå hunden gjennom vår egen energi først og fremst og så gjennom teknikker.Ved å ha en ren og klar intensjon med alt vi gjør. Dette gjør vi ved å forså hundens natur.

Mine læremestere har kommet i mange fasonger og farger, forskjellige raser. Forskjellige naturlige posisjoner i flokk som gjør at de har forskjellige trekk ved seg/ressurser som gjør at behovene er forskjellig. Energi nivåer er også avgjørende for hvordan vi veileder og utdanner en hund.

Det er først når jeg tok reisen fra hodet ned til hjertet og inn i sjelen, jeg åpnet meg opp for å motta dypere i mitt hjertet de lærdommer mine hunder viste meg. Min utvikling som menneske og sjel i samspill gjennom egenkjærlighet har løftet denne reisen til et helt nytt nivå, som jeg er så enormt takknemlig for. Hundene bistod meg og bistår i healing når vi velger å åpne oss opp for å ta imot.

Samspill er energi flyt, gi og motta.

Bea, min læremester, i 2020 var hennes sjel klar for å gi slipp på kroppen. Hun lærte meg om samspill i praksis, og vårt samspill fortsetter å eksistere i ny form🙏🏻

Alt vi gjør, alt vi lærer og alt vi integrerer er av verdi for andre vi møter på vår reise, om det er på det personlige plan og/eller gjennom vårt arbeide/virke.

Det er kjærligheten vi gir og viser oss selv som gir oss evnen til å være og vise det til andre.❤️

Jeg underviser med fokus på bevissthet, energi og møte hunden i deres natur, basert på flokk posisjon og energi nivå. Gjennom kurs og privat konsultasjoner.