Barn,hund,yoga

I 2018 startet jeg kurs og sommerleir for barn med hund, og yoga som et verktøy for å styrke deres egen trygghet. Etter å ha gått instruktør kurs i barn og yoga hos Gaia Balanse AS på våren i 2018.
Viktigheten av hvordan vi bruker pusten vår er noe jeg brenner for å dele, da jeg selv har kjent på kropp og sinn konsekvensene av å kun puste overflate pust i mange år. Jeg praktiserer selv medi (medisinsk) yoga og har gjort det mer eller mindre daglig siden jeg startet i 2016.
Barn, hund og yoga er for meg helt naturlig kombinasjon.
Flammen i meg brenner sterkt i møte med barn, og jeg lærer enormt mye av dem.
Jeg veileder de til å finne og bruke sine ressurser når de leder hundene. For jeg har stor tro på å bruke det vi allerede har, men vi trenger noen som henter frem de sidene. Ved å være tilstede å lede fra hjertet, trenger vi ikke å bruke så mye ord når vi jobber med hunden. For dette er et ‘språk’ hunden virkelig forstår, Energi. Min opplevelse er at barna gjør dette naturlig. De begrenser seg ikke. Hundene responderer godt når barn leder og leker, og gir masse av seg selv. På kursene er jeg opptatt av samspill, mestring og kjærlighet. Ikke bare mellom barn og hund, men også som en hel gruppe. Yoga, hvile og meditasjon praktiserer vi sammen med hundene, og det gir et fantastisk speil for barna når de får oppleve hvordan hunden responderer på deres ro.

Min intensjon med å bistå barn er å skape en arena hvor de er frie i seg selv. Hvor ressursene kommer frem og de får mestring av å bruke de.

Er det ønskelig at det skal foregå i helt rolige omgivelser uten andre barn og hunder, ta gjerne kontakt, så kan vi sette opp en privat konsultasjon. Jeg har en hund som er fin med barn, om man ikke har hund men ønsker en time. Hvor hund, ro og mestring skal være i fokus.